Föreläsningar

Kommande datum och platser

Den 21 april kommer jag presentera RGRM® vid Vetenskapsfestivalen i Göteborg.
__________________________________________________________________________

Evidensbasering
I augusti 1999 började jag med min första grupp på StrokeForum i Göteborg, efter att gått 2 steg på utbildningstrappan hos Ronnie Gardiner. Lyckligtvis råkade jag befinna mig i rätt miljö med nära kontakt med framstående neurologer i Göteborg. De kontakterna visade sig senare leda till att metoden ansågs vara tillräckligt intressant för att tillsammans med ridterapi testas i en stor studie vid Sahlgrenska Akademin.

Min uppgift var att leda grupper som testades grundligt före och efter behandling, 24 tillfällen under 12 veckor. I efterhand fick också lika många i en kontrollgrupp samma program.

Upplägget satte jag ihop tillsammans med Magnus Liljeroos (Fysioterapeut och utbildningsansvarig för RGRM®). Arbetet pågick från 2010-2014.

Glädjande ledde detta till att RGRM®-metoden blev evidensbaserad och studien presenterades 2017 i välrenommerad tidskrift i USA:
Ladda ner hela RGRM´s pressrelease (PDF) här!

// Ole Moe

Kontakt