Projekt

RGRM® inom äldreomsorgen i Bjuvs kommun är ett projekt finansierat av Kulturrådets uppdrag Kultur för äldre och är ett samarbetsprojekt mellan Bjuvs kommun och RGRM Sverige AB. Projektet har pågått under tiden mars 2012 till mars 2014. RGRM® är en rehabiliterings- och friskvårdsmetod som bygger på Rytm, Glädje, Rörelse och Musik. Målsättningen har varit att erbjuda alla äldre som bor på äldreboende i Bjuvs kommun möjlighet att delta RGRM® i syfte att ge en kulturell, lustfylld och multisensorisk stimulering av hjärnan för att skänka ro och glädje samt öka vitaliteten hos de äldre.

> Läs rapporten här!

Kort version:

Lång version: