RGRM®

– Friskvård och rehabilitering i takt med människan

Vad är RGRM®
Sedan 2000 är RGRM®ett begrepp som lanseras inom träning och rehabilitering. Den leker med rytm, musik och rörelse för att främja en harmoni av naturliga rörelsemönster i människans kropp och sinnen. Möjligheterna att använda metoden framgångsrikt, inom såväl friskvård som sjukvård – både för vuxna och barn – ökar i takt med att nya RGRM-ledare inom metoden utbildas och ger nytt fotfäste. RGRM® stimulerar rörelseförmåga, läs- och talförmåga, rytmkänsla, kroppsuppfattning, balans och självkännedom, minne, koordination, motorik, liksidighet, koncentration, uthållighet och sociala färdigheter. RGRM®är dessutom kul! 

RGRM® är multisensorisk och leker med rytm, musik och rörelse för att främja en harmoni av naturliga rörelsemönster i människans kropp och sinnen. Metoden utövas med fördel som en gruppaktivitet. Deltagarna praktiserar metoden sittande på en stol eller stående, beroende på den enskildes förmåga. Gruppen leds av en diplomerad utövare i metoden med hjälp av ett unikt notsystem. Notsystemet är kombinerat av kroppssymboler i rött och blått, med tillhörande ljudkoder och rörelser. Rörelserna utövas genom att händerna klappar på knäna och fötterna stampar i golvet utan behov av andra material än den egna kroppen. Notsystemet kan sättas samman i ett otal kombinationer för att stimulera olika delar av hjärnan.

 

Klicka här för att se ett exempel.

RGRM® stimulerar rörelseförmåga, läs- och talförmåga, rytmkänsla, kroppsuppfattning, balans och självkännedom, minne, koordination, motorik, liksidighet, koncentration, uthållighet och sociala färdigheter.

Under senare år har intresset för RGRM® ökat betydligt tack vare forskningsresultat från Karolinska Institutet, Stockholms läns Strokeförening (SLSF) och Stockholms Sjukhem. Och nu är det bevisat: Personer som genomgått en Stroke upplever att de blir bättre om de får RGRM. Det visar en svensk forskningsstudie som nyligen publicerats i den ansedda tidskriften Stroke. (Se pressrelease under PRESS).

Bakgrunden till rehabiliterings-och friskvårdsmetoden RGRM®    

 Att spela trummor går ut på är att använda armar och ben i samverkan, men oberoende av varandra. Till detta krävs också samtidigt en förmåga att läsa noter och följa en dirigent. Att spela trummor kräver ett stort samspel mellan hjärnans olika centra både vad gäller motorik, läsning, koordination, uthållighet, minne, rytmkänsla och kanske tal och sång. Grunden för RGRM® är RG Terapi skapat av jazztrummisen Ronnie Gardiner runt 1980. Från 2000 skedde en utveckling och ett färdigställande av grundkonceptet genom medicinsk och pedagogisk expertis till en metod för rehabilitering och friskvård kallad RGRM®. Sedan starten har RGRM® erbjudit hundratals föreläsningar och publicerats i både television och press över hela landet. Ronnie Gardiners idé har vuxit till organiserad verksamhet och erbjuder idag allt fler människor en möjlighet att utmanas och utvecklas i RGRM®.

Hur går det till?
RGRM® är multisensorisk. Den utövas med fördel som en gruppaktivitet. Deltagarna praktiserar metoden sittande på en stol eller stående, beroende på den enskildes förmåga. Gruppen leds av en diplomerad utövare i RGRM® med hjälp av ett unikt notsystem. Notsystemet är kombinerat av kroppssymboler i rött och blått, med tillhörande ljudkoder och rörelser. Rörelserna utövas genom att händerna klappar på knäna och fötterna stampar i golvet utan behov av andra material än den egna kroppen. Notsystemet kan sättas samman i ett otal kombinationer för att stimulera olika delar av hjärnan.

Vilka är målgrupperna?
RGRM® är utformad för att tilltala och hjälpa människor med skador och sjukdomar i nervsystem och hjärna. Fram till nu har metoden med störst framgång praktiserats inom strokevård där också dokumenterade forskningsstudier genomförts. I dag finns det ett flertal verksamma RGRM-grupper inom strokerehabiliteringen.

Målgrupperna för RGRM® finns i första hand inom: Rehabilitering, habilitering, skola, förskola, särskola, arbetsliv, idrottrörelse, folkbildning och teambuilding.

RGRM® används både inom sjukvården som rehabiliteringsresurs samt i den privata sektorn.

RGRM® används också med fördel i rehabiliteringen och träningen av personer som har ADHD, Parkinson, demens samt tillstånd inom autismspektrat.

RGRM® har blivit ett komplement till övrig behandling inom psykiatrin.

RGRM® kan med fördel användas inom friskvård där den ger kreativitet och energi!

Aktiebolaget RGRM Sverige AB

Den ideella föreningen The Ronnie Gardiner Rhythm Therapy grundades 2001 med bl.a. Ronnie Gardiner, Ingvar Ahlberg, Ole Moe och Magnus Liljeroos i styrelsen. Vi ändrade namnet runt 2002 till The Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method då metoden även lämpar sig för friskträning och för användning inom skola. År 2008 ombildades föreningen till ett aktiebolag: RGRM i Sverige AB. År 2009 gjordes en nyemission för att hjälpa till med att finansiera forskning runt metoden på Sahlgrenska i Göteborg. Namnet ändrades till RGRM Nordic AB för att senare ändras till RGRM Research AB. Det nuvarande namnet är RGRM Sverige AB med den registrerade bifirman RGRM International. RGRM® är varumärkesskyddat.