Medlem / Intranät

RGRM® har ett intranät för diplomerade utövare!

Där får du tillgång till information från styrelsen, nyhetsbrev, medlemsregister, nya scheman och musiktips.

Inloggning för Diplomerade utövare inom RGRM®  från Steg 2 och erhålls
genom att betala in serviceavgiften à

200 kr/år och person på 
BG 732-6705

OBS! Vi fakturerar ej under 500 kr så under detta belopp gäller inbetalning på BG

Vi kan givetvis ordna underlag samt kvitto till arbetsgivare om det efterfrågas.

Login skickas via mail eller per post efter att vi fått betalning.

Har du frågor kring medlemsskapet?
Kontakta Lena Svensson, lena@rgrm.se

Gå direkt till intranätet HÄR