Medlem

RGRM® har ett intranät för diplomerade utövare!

Där får du tillgång till information från styrelsen, nyhetsbrev, medlemsregister, nya scheman med roliga melodier etc. Vi har även planer på en webshop, galleri och blogg…

Login för diplomerade utövare inom RGRM® erhålls genom att betala in serviceavgiften à 200 kr/år på BG 732-6705. Vi kan ordna kvitto till arbetsgivare om det efterfrågas. Login skickas via mail eller per post efter att vi fått betalning.

Har du frågor kring medlemsskapet?
Kontakta Lena Svensson, lena@rgrm.se

Logga in här.